• تلفن: 02156718701-09123176119-09123171751
  • ایمیل: info@hamtagp.com

برای تماس با ما و ثبت سفارش با ما درارتباط باشید

خرید تجهیزات گلخانه از طریق سایت

نمونه پروژه های اجرا شده توسط شرکت همتا

راهکار همه جانبه برای ساخت گلخانه

0

قطعات تولیدی

0

کارکنان و مهندسین

0

پروژه های اجرا شده