11
ژوئن

کشت هیدروپونیک

کشت هیدروپونیک  کشت خاکی محصولات گلخانه ای در کشورهایی که در صنعت گلخانه داری پیشرفتهای چشمگیری دارند. سالهاست که منسوخ شده و در حال حاضر در هیچ گلخانه مدرن...

ادامه مطلب